HighComp signerer nok en utenlandskontrakt

– Dette er en ny milepæl i vår eksportsatsing, sier forretningsutvikler for HighComp, Helge Rasmussen om det nye samarbeidet på Island. Januar 2022 signerte HighComp en leveransekontrakt(EPCI) med den islandske aktøren, Landeldi, til deres nye matfiskanlegg, Deep Atlantic Station.

HighComp har gjennom en årrekke levert optimaliserte løsninger til både sjø og landbaserte oppdrettsanlegg i akvakulturmarkedet. I 2017 signerte vi vår første eksportkontrakt med Grieg NL i Canada, som ble fulgt av Proximar Seafood i Japan. Vi tar fatt på et nytt og spennende kapittel om Island.

– Island har hatt en enorm vekst når det gjelder landbasert fiskeproduksjon. Landet har et naturlig fortrinn når det gjelder stabil kraftforsyning, og besitter en bred kompetanse innen lakseoppdrett basert på gjennomstrømningsteknologi, sier Helge Rasmussen.

3D illustrasjonsbilde av Deep Atlantic Station (kilde: landeldi.is)

Startet av en tilfeldighet

HighComp var i dialog med Landeldi for ett år siden, men det var ikke før det lokale selskapet, Nordic Clean Pumps, ble leverandør til prosjektet, at de to selskapene møttes i HighComps lokaler i Norge. Bare noen dager etter besøket landet HighComps salgsteam på Island, og startet med anbudsarbeid og prosjektering av det fremtidige prosjektet.

– Da Landeldi kom til oss i november var det med et stramt program. Det at vi kunne mobilisere umiddelbart for å levere løsninger – var en avgjørende faktor for å vinne kontrakten, sier Fredrik Faye, teknisk salgssjef i HighComp.

Normalt tar slike salgsprosesser mellom 1-2 år – men med Landeldi som motpart fikk vi kontrakten på under 2 måneder!

Fish tanks in Norway

HighComps sirkulære tanker

Fish tanks with Less-Stress bridges

HighComps åttekantede fisketanker

Fokus på bærekraft

For HighComp er et oppdrettskar ikke bare et opprettskar. En stor del av HighComps forsyning er ingeniørarbeidet bak, og måten vi utnytter materialegenskapene på – gitt lokale krav knyttet til jordskjelvbelastninger mv.

Gjennom nært samarbeid med Landeldi vil HighComp levere bærekraftige tankløsninger for første byggetrinn av oppdrettsanlegget.

– Våre kunder produserer et av de mest bærekraftige proteinene som mennesker er i stand til å dyrke. Vi ønsker derfor å bidra til at produksjonsanlegget blir mest mulig bærekraftig. Gjennom å tilby løsninger i GRP/kompositt, sikrer vi at kunden får det beste, miljøvennlige materialet tilgjengelig for sine anlegg, fastslår Faye.

HighComps fiskekar er glassfibertanker/bassenger bygget i et sterkt og fleksibelt materiale. I motsetning til betongtanker, etterlater de et mye lavere CO2-avtrykk, og gir kortere byggetid. HighComp har også lansert nye, lukkede gangbroer under merket Less-Stress. Her handler det om å redusere stresset hos fisk, og ikke mennesker.

– På slutten av dagen må fisken trives i karene våre. Å ha et optimalt tankmiljø sikrer at fisken har det bra. Fiskevelferd er direkte knyttet til hvordan fisken spiser/vokser, noe som er en betydelig bekymring for kundene våre, sier Faye.

HighComp på besøk hos Landeldi på Island

Et positivt syn på fremtiden

Med ambisjon om å bli en ordledende løsningsleverandør innen landbaserte oppdrettsanlegg, er Landeldi en stor milepæl i HighComps fremtidige forretningsinnsats.

– Landeldi er et innovativt og fremoverlent selskap, og vi er stolte over å ha møtt en kunde som matcher oss i denne forbindelse, sier Faye om sin nye partner.

Dette prosjektet kan godt være starten på flere tiår med arbeid på Island.

Ser du etter høy kvalitet?

Ta kontakt med oss i dag, og la oss diskutere hvordan vi kan hjelpe deg med ditt neste prosjekt.