KHMS

Sikkerhet, Kvalitet og Miljø

Sikkerhet, Kvalitet og Miljø er nøkkelaspekter i alt vi gjør og er vår høyeste prioritering. Vårt fokus på risikovurdering og kontinuerlige forbedringer har resultert i færre uønskede situasjoner, bedre utnyttelse av bedriftens innsats og en mer effektiv arbeidsprosess.

Med DNV-GL som vårt sertifiseringsbyrå, holder vi følgende godkjenninger:

ISO 9001, 14001 og 45001

ISO

Sertifisering av fiske tanker

HighComps tanker er sertifisert i henhold til NS 9416, en forskrift med krav til tekniske standarder for landbaserte oppdrettsanlegg for å hindre rømming av fisk.

NS 9416

Standard norge

Vi verdsetter alle tilbakemeldinger fra våre kunder. Dette hjelper oss å forbedre våre operasjoner for å bli en enda bedre EPCI leverandør og leverandør av komposittkonstruksjoner (fiske tanker, LESS-STRESS™ gangbroer og vannbehandlings tanker).

Hvis du har spørsmål eller tilbakemeldinger, vennligst ta kontakt med vår HMSK-ansvarlig:

Vi verdsetter alle tilbakemeldinger fra våre kunder

Arne Aarvik

Arne Aarvik

Vi verdsetter alle tilbakemeldinger fra våre kunder. Dette hjelper oss å forbedre våre operasjoner for å bli en enda bedre EPCI leverandør og leverandør av komposittkonstruksjoner (fiske tanker, LESS-STRESS™ gangbroer og vannbehandlings tanker).

Hvis du har spørsmål eller tilbakemeldinger, vennligst ta kontakt med vår HMSK-ansvarlig:

Vi verdsetter alle tilbakemeldinger fra våre kunder

Ta kontakt i dag for å ta en prat om ditt neste prosjekt
Arne Aarvik

Arne Aarvik

Dokumentasjon

Dokumentert styrke (FEM analyse)
Sporbarhet fra råmaterialer til ferdig produkt
NS 9416 Sertifisert

Testing

Bolt pullout
Støt fra gaffeltruck
Penetrering av gaffeltruck
Fallende objekter
Materialtest