Ingeniøravdeling

Vi har en godt kvalifisert ingeniøravdeling som har god kunnskap om kundenes behov, så vel som spesialisert kunnskap og metoder i kompositt-prosjektering.

Vår ingeniøravdeling ligger i Arendal på sørkysten av Norge. Der ligger alle hovedfunksjonene, den globale ingeniøravdelingen og de prosjektstyrende avdelingene, og er i nærheten av en av våre fabrikker i Eydehavn.

Vårt ingeniør-team består av høyt kompetente ingeniører med en bred kunnskap rundt design, fabrikasjon og strukturell analyse av kompositt – som alltid er i samsvar med lokale reguleringer.

Ingeniør Erfaring

 • Strukturanalyser, statiske/dynamiske og jordanalyser ved hjelp av verktøy som Ansys, Nastran, spesifikke interne verktøy og håndberegning for å utvikle og vertifisere designet vårt i samsvar med relevante standarder for de forskjellige bransjene vi jobber med. Typiske standarder er NORSOK, DNVGL-ST-C501 Kompositt komponenter og NS 9416 Standard for landbasert akvakultur.
 • Design og 3D modellering av oppdrettskar, LESS-STRESS™ gangbroer og vannbehandlings tanker i Solidworks.
 • Fabrikasjonsteknikk, sikring av korrekt implementering av spesifikasjoner fra konsept til produksjon og oppfølging av produsert kvalitet gjennom inspeksjoner, dimensjonskontroller og materialtesting der det er relevant.
 • Kvalifisering av nye produkter, råvarer og laminatkombinasjoner.
 • Produktutvikling og mekanisk testing.
 • Samarbeid med tredjeparts verifiseringsorganer.

Ingeniørkompetanse

 • Design Base
 • Krav og Forskrifter til Design
 • Optimalisering av Profiler og Materialer
 • FEM Analyseverktøy
 • All Nødvendig Testing
 • Innledende design
 • Endelig Design
 • Designrapporter

Ta bedriften din til nye høyder

Ta kontakt i dag for å ta en prat om ditt neste prosjekt
Fredrik Faye

Fredrik Faye

Ta bedriften din til nye høyder

Ta kontakt i dag for å ta en prat om ditt neste prosjekt
Fredrik Faye

Fredrik Faye