HighComp skal levere karløsning til Proximar

Selskapet HighComp skal levere karløsningen til Proximar Seafood’s oppdrettsanlegg for laks i Japan. Anlegget, som er plassert ved foten av Mt. Fuji, vil årlig levere 5.300 tonn laks til japanske konsumenter.
Proximar HighComp Fishtank landbased  delivery

HighComps karløsning valgt for det første landanlegget for slakteferdig laks i Japan.

Anlegget, som er lukket og basert på rensing og gjenbruk av vann (såk. RAS-teknologi), vil kunne levere laks til det store japanske markedet samme dag det slaktes. Det vil sikre suveren kvalitet og, ved å unngå flyfrakt av laksen, bærekraftig produksjon og distribusjon.

Kunden er oppdrettsselskapet Proximar Seafood. Kontraktsverdien for første utbyggingstrinn er på ca 50 millioner kroner. Kontrakten er en milepæl i HighComps strategiske målsetting om å bli en sentral internasjonal leverandør av løsninger til lakseoppdrett på land – en viktig utvikling som er i ferd med å skyte fart basert på bedre vannrenseteknologi og stadig større krav til fiskevelferd.

Leveransen omfatter kar i størrelse fra 3 til 18 meter i diameter, samt vannveier for transport av fisk. Prosjekteringen vil foregå ved selskapets hovedkontor i Arendal og fabrikasjonen ved selskapets produksjonsanlegg i Klaipeda, Litauen. De første leveransene vil være på plass i Japan første kvartal 2022.

Salgssjef, Fredrik Faye, som har ledet arbeidet med å få på plass denne kontrakten, sier at kontrakten markerer et gjennombrudd for selskapets produkter i Asia som er i rivende utvikling.

Glassfiberteknologien vår er meget godt tilpasset oppdrettsmarkedet, grunnet kombinasjonen av styrke, god overflate-finish og lavt Co2 avtrykk. HighComps prefabrikkerte moduler gir betydelig redusert byggetid – således besparelser for kunde.

Administrerende direktør, Anders Holm, forteller at selskapet er i betydelig vekst både innen olje & gass, marine fornybar energi og spesielt innen fiskeoppdrett.

Vi er stolte av å ta en del i utviklingen av en mer bærekraftig internasjonal sjømatsektor basert på norsk kompetanse og kapital.

Video av Proximar Seafoods anlegg i Mt. Fuji

Holm forteller videre at kontraktsinngåelsen er et resultat av en vellykket og langsiktig strategi for selskapet.

Aktivitetsnivået er høyt, og vi øker vår kapasitet og kompetanse innen teknologiutvikling, prosjektering, fabrikasjon og montering.

Vi har gjennom de siste årene bygget opp en egen teknologiavdeling og satset på produktutvikling innen landbaserte oppdrettsanlegg, olje & gass og innen markedet for marin fornybar energi. Denne kontrakten er ett av flere eksemplarer på at satsingen vår bærer frukter, legger Holm til

Ta bedriften din til nye høyder

Ta kontakt i dag for å ta en prat om ditt neste prosjekt