HighComp styrker sin satsning på Island

Vi opplever at Islendingene er kapitalsterke, har store fordeler i forhold til stabil og rimelig energiforsyning og ikke minst mer forutsigbare rammebetingelser. Vi har økt satsingen på Island, sier Helge Rasmussen i HighComp.

Utstyrsleverandøren HighComp har gjennom en årrekke levert løsninger til både sjø og landbaserte oppdrettsanlegg i akvakulturmarkedet. Selskapet designer, produserer, fakter og monterer oppdrettskar, takkonstruksjoner og gangbroer i kompositt.

De har blant annet levert kar/tanker til Grieg i Newfoundland, Proximar sitt anlegg i Japan og til First Water sitt klekkeri/smoltanlegg på Island.

Forretningsutvikler Helge Rasmussen i HighComp sier til LandbasedAQ at Island er et marked de ønsker å ekspandere.

–  Vi fikk den første kontrakten på Island for to år siden hvor vi leverte kar til First Water sitt anlegg (tidligere Landeldi), sier han.

Tankene er 20 meter i diameter og er en del av den såkalte M2-fasen, som komplimenterer den forrige M1-fasen av 4x15m tanker som er kontrahert fra den lokale leverandøren Trefjar ehf.

– Island er den nye «sweetspotten» for tiden. Kapitalmarkedet er velfungerende og offensivt. – Det virker som islendingene går uanfektet av mye som de norske oppdretterne og produsentene må forholde seg til. Spesielt når de gjelder deres naturlige fortrinn både innen energi og vannforsyning.

Rasmussen sier de hadde sett for seg en mye større oppdrettsrelatert inntjening for året, men ettersom grunnrentebomben fra regjeringen har skyllet over den norske havbruksnæringen har ting endret seg fundamentalt.

– Vi ser dog et stort potensial på Island, og håper etter hvert at markedet i Norge normaliserer seg, sier han.

Anleggene må tåle mye

Rasmussen sier at de har en av Norges største engineeringsavdelinger innenfor kompositt, noe han mener kommer godt med, siden anleggene på Island må tåle betydelige designlaster fra blant annet seismisk aktivitet.

– Komposittens styrke samt fleksibilitet er optimal i denne sammenheng, da rigide konstruksjoner i større grad har utfordringer med dynamiske laster. Materialene vi benytter har også fordeler relatert til lavt CO2 avtrykk, samt svært lang levetid uten korrosjonsproblematikk.

– Etter hvert som anleggene og tankene blir større, har det meldt seg et nytt behov. Flere av våre kunder etterspør nå takkonstruksjoner over karene, samt integrerte gangbroer, for å bedre forholdene for de som jobber der, forklarer han.

Rasmussen mener at islendingene er flotte folk å samarbeide og jobbe med.

– De er veldig hands-on og har høy kompetanse i forhold til de volumene med fisk som kommer fra landet. Jeg tror nok at eksportvolumet vil kraftig øke i årene som kommer, sier han.

Effektiv montasje av veggelementene til 20 meter karene til First Water anlegget på Island.
Effektiv montasje av veggelementene til 20 meter karene til First Water anlegget på Island.

Samarbeidsavtale

For å kunne ekspandere på Island, var det viktig for selskapet å ha lokal tilstedeværelse og kunnskap på øyen, derfor kunngjorde HighComp sommeren 2023 en samarbeidsavtale med det islandske selskapet Trefjar for akvakultur på Island.

Rasmussen sier at Trefjar er en spesialist på produksjon av fisketanker, og avtalen vil kombinere Trefjars langvarige lokale tilstedeværelse på Island med HighComps ingeniør-  og installasjonskompetanse for å gi betydelige fordeler for islandske kunder.

–  Samarbeidsavtalen mellom Trefjar og HighComp kommer på et tidspunkt hvor akvakultursektoren på Island opplever betydelig vekst. Den islandske regjeringen har aktivt fremmet utviklingen av akvakultur på Island, og sektoren har vokst raskt de siste årene, og denne bølgen vil vi være med på, sier han avslutningsvis.

Skrevet av Therese Soltveit  i  LandbasedAQ. Les artikkelen i sin helhet her.

Takkonstruksjon med integrert gangbro for bedret arbeidsmiljø.
Takkonstruksjon med integrert gangbro- fr bedret arbeidsmiljø.

Ser du etter høy kvalitet?

Ta kontakt med oss i dag, og la oss diskutere hvordan vi kan hjelpe deg med ditt neste prosjekt.