• Aqua Culture

  AquaFarm 40 meter i diameter, sjøsetting mai 2013

 • EFAF`s lukkede oppdrettsmerde

 • Høyglans - gir redusert smuss

 • Ø16 - 4 meter høyde

 • Styrkeberegning FEM-analyse

 • Luftere - Skreddersøm

 • Truck-penetrasjon-testing

 • Gangbaner

  Gangbro

 • Gangbro til oppdrettskar, fiskeoppdrett.

  Gangbro

 • Åttekantede glassfiber-kar

 • AGA Halibut 25x7 meter

 • AGA Halibut 25x7 meter

 • Utrivnings-test

 • Aquafarm lukket oppdrettsmerd

Aqua Culture

Information in English

Hvorfor kjøpe oppdrettskar fra Highcomp på Bokn?

Gelcoated GRP has high strength and a superb long lasting finish (compared to other materials) that reduces dirt accumulation. (Same composition as Yachts). Vacuum infused (VIP) laminate structures can be made in unlimited sizes and gives twice the amount of reinforcement and is “Self-supporting” / no need for formwork / steel plates etc. Use of multiaxial fiberglass fabric - prevents rupture

NS 9416 – sertifisert!!

Høyeste kvalitet på finish

 • Båt – finish på helt nye former
 • Finish som reduserer smussansamling og gir mindre vedlikehold
 • Varig finish til forskjell fra andre materialer. Gelcoated GRP (ref båtbransjen).

Høy styrke

 • Vakuuminjisering (VIP) gir dobbel så mye armering som tradisjonelle kar
 • «Selvbærende” – trenger ikke forskaling eller stålplater. Ingen styrkebærende sveiser!
 • Bruk av multiaksielle glassfibermatter
 • Gir anledning til større konstruksjoner

Rask montering

 • Våre kunder sparer måneder i byggetid
 • Få veggmoduler gir minimal monteringstid


Dokumentasjon

 • Våre kar har dokumentert styrke (inkl FEM-analyse)
 • Sporbarhet, fra råvare til ferdig produkt
 • As-built dokumentasjon
 • Viktige argumenter overfor forsikringsselskap

Miljøvennlig

 • Svært lavt Co2-fotavtrykk
 • Eneste produsent av kar med lukket produksjonsmetode.

Annet

 • Tilbud om brannhemming av produktet.
 • Korrosjonsbestandig / vedlikeholdsfritt (ingen stålplater eller støtte-forskaling)
 • GRP gir optimal fleksibilitet i forhold til innlaminering av flenser, rør, uttak etc ved fremtidige behov.

 

Skreddersømløsninger

fishfarm_hires_1920

HighComp BOKN (mellom Haugesund og Stavanger) har snart 20 års erfaring i å produsere konstruksjoner til bl.a. undervannsindustrien (beskyttelses strukturer), vindkraftindustrien (nacelle hus) mm.

Vi benytter vår offshoreerfaring relatert til dokumentasjon og kvalitetskontroll, slik at vår kunder i oppdrettsbransjen har den største trygghet rundt våre leveranser.

Vi i HighComp har utviklet oss de siste 20 årene fra å være en serieproduserende bedrift til mer og mer involvere oss i produksjon av skreddersømløsninger, og det finnes det mange av i oppdrettsbransjen.

 

Nye produkter 2017

Gangbro

Som en konsekvens av etterspørsel fra våre klienter, har HighComp designet, bygd og testet og levert mer enn 1000 meter med komposittbro med følgende produktfortrinn:

Design

 • Flott visuelt uttrykk
 • Belyste håndrekker
 • Store sidepanel som kan utnyttes til profilering

Høy finish

 • Gelcoated høy finish overflate
 • Mindre smussansamling
 • Lett å rengjøre

Lav vektskonnstruksjon

 • Minimal monteringstid

Lang levetid

 • Ingen korrosjon/rust
 • Laveste CO2fotavtrykk

 

Åttekantede kar

HighComp utvikler nå et nytt karsystem for de av våre kunder som tradisjonelt sett har bygget åttekantede glassfiber-kar. Vår målsetning er at disse karene skal inneha den samme finish og levetidskvaliteter som HighComp´s sirkulære kar. Det miljømessige aspektet av å bruke bærekraftige materialer, er et økende krav fra våre kunder. Miljømessig er kompositt et førstevalg!

Referanser fra de største prosjektene gjennomført de siste 5 årene:

Alsaker Fjordbruk – smolt anlegg
Sævereid Fjordbruk – smolt anlegg
Grieg Trosnavåg – smolt anlegg
Alsaker Fjordbruk – Vakuum luftere
Grieg Lakselv – smolt anlegg
EFAF – lukket oppdrettsmerde 10 meter dia
Aqua Farm – lukket oppdrettmerde 40 meter dia